23 Haziran 2014 Pazartesi

XE5 - XE6 Android QR Code Okuma

Merhabalar,
Bu yazımda sizlere XE5 Android QR Code Okuma'dan bahsedeceğim ve tabiki siz isterseniz sadece QR yerine normal barcode bile okuyabilirsiniz size kalmış sadece göndereceğiniz parametre ile alakalı. Bu olay için kendime bir .pas dosyası hazırlamıştım, konu hiçbir şekilde bi yerden alıntı değildir. Lafı uzatmadan kodlarımıza geçelim. Hazırladığım .pas dosyasını buradan indirebilirsiniz!. Aşağıdaki kod parçalarını gerekli yerlere yazarsanız tam teşekkürlü bir Qr Code okucusunu XE5 üzerinden kullanmış olacaksınız. Ek olarak XE5'de Qr veya Barcode okumak için ZXing Barcode Scanner  programının cihazınızda yüklü olması gerekmektedir. Programın linki.

Aşağıdaki QR Codu okutabilirsiniz.


Uses
Android.QRCode
,FMX.Platform.Android
,FMX.Helpers.Android
,AndroidApi.JNI.GraphicsContentViewText
,AndroidApi.JNI.JavaTypes
,Androidapi.JNI.Net;

//Form Var
QRCodeScanner: TQRCode;

//FormCreate
QRCodeScanner := TQRCode.Create;
ZxingControl;

//FormDestroy
QRCodeScanner.Free;

//Scan Button - Tara Butonu
var
 Intent: jIntent;
begin

//İlk gönderilen parametre hangi Tür kod okutacağınızdır. Seçenekler:
//cmPRODUCT_MODE, cmQR_CODE_MODE, cmSCAN_MODE

 QRCodeScanner.Scan(cmQR_CODE_MODE, procedure(const Str: String)
 begin
  TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread, procedure
  begin
   Memo1.Text := Str;
  end);
 end);

Ek olarak yazacağınız program için cihazda ZXing Barcode Scanner programının var olup olmadığını kendi kullandığım bir procedure ile kontrol etmiştim onuda sizler ile paylaşıyorum.

procedure ZxingControl;
 function GetZXingIntent: JIntent;
 const
   GOOGLE_ZXING = 'com.google.zxing.client.android.SCAN';
  GOOGLE_ZXING_PACKAGE = 'com.google.zxing.client.android';
 begin
   Result := TJIntent.JavaClass.init(StringToJString(GOOGLE_ZXING)); 
   Result.setPackage(StringToJString(GOOGLE_ZXING_PACKAGE)); 
 end;

 function IsIntentCallable(const AIntent: JIntent): Boolean;
 var
   LJPackageManager: JPackageManager; 
 begin
   Result := False; 
   if Assigned(AIntent) then 
   begin 
     LJPackageManager := SharedActivityContext.getPackageManager; 
     Result := LJPackageManager.queryIntentActivities(AIntent, 
     TJPackageManager.JavaClass.MATCH_DEFAULT_ONLY).size <> 0; 
   end; 
 end;

 procedure OpenURL(const AURL: string);
 var
   LIntent: JIntent; 
 begin
   LIntent := TJIntent.JavaClass.init(TJIntent.JavaClass.ACTION_VIEW, 
   TJnet_Uri.JavaClass.parse(StringToJString(AURL))); 
   MainActivity.startActivity(LIntent); 
 end;

Var
 LIsZXingCallable: Boolean;
begin //ANA BEGİN
 LIsZXingCallable := IsIntentCallable(GetZXingIntent);
 if not LIsZXingCallable then
 begin
   MessageDlg('Cihazda ZXing bulunamadı lütfen yükleyiniz!',TMsgDlgType.mtError,[TMsgDlgBtn.mbOK] , 0); 
   OpenURL('https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=tr'); 
   MainActivity.finish(); 
 end;
end;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder