23 Haziran 2014 Pazartesi

XE5 Android Native Takvim ve Etkinliklere erişim

Öncelikle Android 4.0 (API Level 14)'nin indirilmiş olması gerekmektedir. Eğer Apileriniz hazır ise kodlara geçebiliriz.
uses
 Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
 FMX.Helpers.Android,
 Androidapi.JNI.JavaTypes;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Intent: JIntent;
 Calendar: JCalendar;
begin
 Calendar := TJCalendar.JavaClass.getInstance;
 Intent := TJIntent.Create;
 Intent.setType(StringToJString('vnd.android.cursor.item/event'));
 intent.putExtra(StringToJString('beginTime'), Calendar.getTimeInMillis());
 intent.putExtra(StringToJString('allDay'), true);
 intent.putExtra(StringToJString('rrule'), StringToJString('FREQ=YEARLY'));
 intent.putExtra(StringToJString('endTime'), Calendar.getTimeInMillis()+3600*1000);
 intent.putExtra(StringToJString('title'), StringToJString('Hello from Delphi'));
 SharedActivity.startActivity(Intent);
end;
  Not: Kodu stackoverflow.com adresinde gezinirken ilgimi çeken bir konuda bulmuştum konu linkinide veriyorum. Link

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme