31 Temmuz 2018 Salı

Retrofit 2 Trust anchor for certification path not found.

Merhabalar,

SSL'e sahip bir sitenin api adresine bağlanmaya çalışmıştım ve "Trust anchor for certification path not found." uyarısını aldım. Bu uyarıyı göz ardı ederek siteden veri almak için, aşağıda paylaşacağım "OkHttpClient.Builder" ile kendi retrofit objenizin clientini oluşturabilirsiniz.


public static OkHttpClient.Builder getUnsafeOkHttpClient() {
    try {
      // Create a trust manager that does not validate certificate chains
      final TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{
          new X509TrustManager() {
            @Override
            public void checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
            }
 
            @Override
            public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
            }
 
            @Override
            public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
              return new java.security.cert.X509Certificate[]{};
            }
          }
      };
 
      // Install the all-trusting trust manager
      final SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");
      sslContext.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
 
      // Create an ssl socket factory with our all-trusting manager
      final SSLSocketFactory sslSocketFactory = sslContext.getSocketFactory();
 
      OkHttpClient.Builder builder = new OkHttpClient.Builder();
      builder.sslSocketFactory(sslSocketFactory, (X509TrustManager) trustAllCerts[0]);
      builder.hostnameVerifier(new HostnameVerifier() {
        @Override
        public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
          return true;
        }
      });
      return builder;
    } catch (Exception e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

new Retrofit.Builder()
 .client(prepareUnsafeOkHttpClient().build())
 .build

24 Nisan 2018 Salı

Solmaz Gümrük Müşavirliği Yazılım Uzmanı

Şehir: İstanbul

Gümrükleme, Dış Ticaret ve Lojistik sektörünün öncü kuruluşu SOLMAZ,
büyüyen iş hacmine paralel olarak ve yeni sektörlerdeki yapılanmalarını
desteklemek amacıyla, Yazılım Geliştirme Departmanı`nda görevlendirmek üzere;

* Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun
* Nesne Yönelimli (object oriented) programlama mantığına hakim
  (Delphi, C# ya da Java dillerinden birini iyi kullanan, tercihen Delphi)
* İlişkisel veritabanları, SQL kullanımı bilgisine sahip
* Tercihen 3 yıl ve üzeri tecrübeye sahip
* Tercihen ERP, gümrükleme, depolama, taşımacılık, dış ticaret, muhasebe/finansman uygulamalarından herhangi biri hakkında tecrübeli
* En az teknik dokümanları okuyabilecek düzeyde İngilizce bilen
* Araştırmacı, kendini geliştirebilen, program yazmayı seven ve takım çalışmasına yatkın
Yazılım Uzmanları arıyor.

Erkek adayların askerliğini yapmış olması ya da en az 2 sene askerlikle ilişkisi olmaması tercih nedenidir.

*** ÇALIŞMA YERİ İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU'daki YENİ OFİSİMİZ OLACAKTIR***


İŞ TANIMI
* desktop uygulamaları
* mobil uygulamalar
* web / internet uygulamaları
* web servisleri
* yapay zeka, machine learning, big data uygulamaları
* uygulamalar arası veri aktarımı, sistem entegrasyonları, eBusiness, B2B, B2C işlemleri
* otomatik raporlama ve bilgilendirmeler
* gümrükleme, depolama, taşımacılık, kargo, lojistik, serbest bölge, sigorta, back office, vb. sektörel uygulamalar
* yönetim raporları, BI raporlamaları
* SQL sorguları, stored procedure, trigger, view, tablo vb. veritabanı tasarımı

İlan Kaynağı: https://www.kariyer.net/is-ilani/solmaz-gumruk-musavirligi-a-s-yazilim-uzmani-1899070