30 Haziran 2014 Pazartesi

Delphi Mobile Duyuru Componenti

Merhabalar,

Sizlere bu yazımda kendi çapımda hazırladığım bir procedure'den bahsedeceğim. Bu procedure sayesinde Google Analytics'in kullandığı şekil objeleriniz olacak ve böyle şeyler kullanıcıya duyuru vs. gösteriminde görünüş olarak size artı puan sağlayacağına inanmaktayım.

Google Analytics Görünümü:

Şimdi örnek projemiz için forumumuza yerleştireceğimiz objeler:
-Editbox 1 adet
-Button 1 adet
-VertScrollBox 1 adet ve Align = Client yapın ki bütün ekranı kaplasın.

Uses FMX.Layouts,FMX.Effects,FMX.Objects;// Eklenmesi gerekenler

procedure DuyuruEkle(Yazi, YBaslik: String; Scroll: TVertScrollBox);
var
 Pano,BPano: TRectangle;
 Metin,Baslik: TText;
 Golge: TShadowEffect;
begin
 TThread.CreateAnonymousThread(procedure
 begin
  Pano := TRectangle.Create(Scroll);
  with Pano do
  begin
   Parent := Scroll;
   Align := TAlignLayout.alTop;
   with Margins do
   begin
    Left := 5;
    Right := 5;
    Top := 5;
    Bottom := 5;
   end;
   Padding.Left := 5;
   Fill.Color := $FFECF0F1;
   Sides := [];

   Golge := TShadowEffect.Create(Scroll);
   with Golge do
   begin
    Parent := Pano;
    Direction := 90;
    Distance := 2;
    Opacity := 0.6;
    ShadowColor := TAlphaColorRec.Black;
    Softness := 0.1;
   end;

   BPano := TRectangle.Create(Scroll);//Baslik Arkafon
   with BPano do
   begin
    Parent := Pano;
    Position.X := 15;
    Position.Y := 0;
    Fill.Color := $FFCF3F30;
    Sides := [];

    Baslik := TText.Create(Scroll);//Baslik yazı
    with Baslik do
    begin
     Parent := BPano;
     Text := UpperCase(YBaslik);
     Align := TAlignLayout.alContents;
     WordWrap := False;
     Font.Family := 'Calibri';
     Color := TAlphaColorRec.White;
     Font.Size := 15;
    end;
     BPano.Width := Baslik.Width + 30 + 30;
     BPano.Height := 30;
   end;

   Metin := TText.Create(Scroll);
   with Metin do
   begin
    Parent := Pano;
    Margins.Top := 40;
    Text := Yazi;
    Font.Family := 'Arial';
    Align := TAlignLayout.alClient;
   end;

   Pano.Height := ((Length(Metin.Text) / (Scroll.Width / 15)) * 15) ;
   if Pano.Height < 80 then
    Pano.Height := 90;
  end;
 end).Start;
end;

Gerekli procedure tanımını yaptıktan sonra Buton içerisine gelerek:

DuyuruEkle(DuyuruEdit.Text,'ÖNEMLİ',VertScrollBox);


1-) Gördüğünüz gibi. "DuyuruEdit.text" editboxdan gönderdiğimiz yani elimizle yazdığımız yazıdır.
2-) "ÖNEMLİ" yazan yeri örnekte manuel olarak ayarladım ben, siz isterseniz başka bir edit ile orayıda değiştirebilirsiniz.
3-) Son parametremizde işlem görecek olan VertScrollBox'dır.

Bu çalışmada renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben burada form rengini "#FFCF3F30" yaptım.

Projenin son hali: