23 Haziran 2014 Pazartesi

X-SuperObject

Günümüz teknolojisi ile gelişen Delphi'de bir çoğumuzun JSON kullandığı ve bunu en güzel bir biçimde SuperObject ile yaptığı aşikardır. Rad Studio'nun son versiyonu olan XE5 ile artık IOS yanında Android platformunada el atmış bulunmaktayız. Ne yazıkki SuperObject bu yeni platformlarda çalışmamasından dolayı DBXJson kullanmak istemeyenler için bizim şirketten bir abimin hazırladığı X-SuperObject'i Delphi'de IOS, Android, MacOS, Windows platformlarının hepsinde hiç bir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Örnekleri inceleyerek nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Link X-SuperObject için Tıklayınız.

Örnek JSON
{
"name": "Barış ATALAY",
"vip": true,
"telephones": ["000000000", "111111111111"],
"age": 24,
"size": 1.72,
"adresses": [
{
"adress": "blabla",
"city": "Antalya",
"pc": 7160
},
{
"adress": "blabla",
"city": "Adana",
"pc": 1170
}
]
}

Delphi Code
var
X: ISuperObject;
begin
X := TSuperObject.Create('{}');
X.S['name'] := 'Barış ATALAY';
X.B['vip'] := true;
with X.A['telephones'] do
begin
Add('000000000');
Add('111111111111');
end;
X.I['age'] := 24;
X.F['size'] := 1.72;
with X.A['adresses'].O[0] {Auto Create} do
begin
S['adress'] := 'blabla';
S['city'] := 'Antalya';
I['pc'] := 7160;
end;
// or
X.A['adresses'].O[1].S['adress'] := 'blabla';
X.A['adresses'].O[1].S['city'] := 'Adana';
X.A['adresses'].O[1].I['pc'] := 1170;

Super Expression
const
JSON = '{ "o": { '+
' "1234567890": {'+
' "last use date": "2010-10-17T01:23:20",'+
' "create date": "2010-10-17T01:23:20",'+
' "name": "iPhone 8s"'+
' }'+
' },'+
' "Index": 0, '+
' "Data": {"Index2": 1}, '+
' "a": [{'+
' "last use date": "2010-10-17T01:23:20",'+
' "create date": "2010-11-17T01:23:20",'+
' "name": "iPhone 8s",'+
' "arr": [1,2,3] '+
' }, '+
' {'+
' message: "hello"'+
' }]'+
'}';

var
X: ISuperObject;
NewJSon: ISuperObject;
NewArray: ISuperArray;
begin
X := SO(JSON);
ShowMessage( X['o."1234567890"."last use date"'].AsString );
ShowMessage( X['a[Index]."create date"'].AsString );
ShowMessage( X['a[Data.Index2].message'].AsString );
X['a[0].arr'].AsArray.Add('test1');
// -----
NewJSON := X['{a: a[Index], b: a[Data.Index2].message, c: o."1234567890".name, d: 4, e: a[0].arr[2], f: " :) "}'].AsObject;
NewArray := X['[a[Index], a[Data.Index2].message, Data.Index2, Index, 1, "1", "test"]'].AsArray;
end;

Variant
var
X: ISuperObject;
begin
X := TSuperObject.Create;
X.V['A'] := 1;
X.V['B'] := '2';
X.V['C'] := 1.3;
X.V['D'] := False;
X.V['E'] := Null;
Memo1.Lines.Add(X.AsJSON);
end;
Output

{"A":1,"B":"2","C":1.3,"D":false,"E":null}

Sample 2
const
JSN = '{ '+
' "adresses": [ '+
' { '+
' "adress": "blabla", '+
' "city": "Antalya", '+
' "pc": 7160 '+
' },'+
' { '+
' "adress": "blabla", '+
' "city": "Adana", '+
' "pc": 1170 '+
' } '+
' ] '+
'}';
var
X, Obj: ISuperObject;
J: Integer;
begin
X := TSuperObject.Create(JSN);
with X.A['adresses'] do
for J := 0 to Lenght -1 do
begin
Obj := O[J];
Obj.First;
while not Obj.EoF do
begin
Memo1.Lines.Add( Obj.CurrentKey + ' = ' + VarToStr(Obj.CurrentValue.AsVariant));
Obj.Next;
end;
Memo1.Lines.Add('------');
end;
end;

OR (Enumerator)
var
X: ISuperObject;
AMember,
OMember: IMember;
begin
X := TSuperObject.Create(JSN);

for AMember in X.A['adresses'] do
begin
for OMember in AMember.AsObject do
Memo1.Lines.Add(OMember.Name + ' = ' + OMember.ToString);

Memo1.Lines.Add('------');
end;
Output

adress = blabla
city = Antalya
pc = 7160
------
adress = blabla
city = Adana
pc = 1170
Marshalling

type

TTestSet = (ttA, ttB, ttC);

TTestSets = set of TTestSet;

TSubRec = record
A: Integer;
B: String;
end;

TSubObj = class
A: Integer;
B: Integer;
end;

TTest = class // Field, Property Support
private
FB: String;
FSubObj: TSubObj;
FSubRec: TSubRec;
FTestSets: TTestSets;
public
A: Integer;
B: TTestSet;
C: Boolean;
property D: String read FB write FB;
property E: TSubRec read FSubRec write FSubRec;
property F: TSubObj read FSubObj write FSubObj;
property G: TTestSets read FTestSets write FTestSets;
end;

TTestRec = record // Only Field Support
A: Integer;
B: TTestSet;
C: Boolean;
D: String;
E: TSubRec;
F: TSubObj;
G: TTestSets;
end;

implementation
...

var
Parse: TTest; // For Class;
S: String;
begin
Parse := TTest.FromJSON('{"A": 1, "B": 0, "C": true, "D": "Hello", "E":{"A": 3, "B": "Delphi"}, "F": {"A": 4, "B": 5}, "G": [0,2]}');
S := Parse.AsJSON;
end;

...
var
Parse: TTestRec; // For Record;
S: String;
begin
Parse := TSuperRecord.FromJSON('{"A": 1, "B": 0, "C": true, "D": "Hello", "E":{"A": 3, "B": "Delphi"}, "F": {"A": 4, "B": 5}, "G": [0,2]}');
S := TSuperRecord.AsJSON(Parse);
end;

3 yorum:

 1. Merhaba , Güzel bir yazı olmuş fakat projeyi bir araya getirince çalıştıramadım.Daha kullanışlı bir hale getirip paylaşabilir misiniz ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Örnek bir JSON verirseniz kullanarak kücük bir örnek yazabilirim.

   Sil
  2. http://www.delphiturkiye.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=32709

   bu linkte soru cevaplanmıştır.

   Sil