23 Haziran 2014 Pazartesi

Inboxa düşen SMSler


uses
SysUtils,
FMX.Helpers.Android,
Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
Androidapi.JNI.Net,
Androidapi.JNI.JavaTypes,
Androidapi.JNI.Telephony;

function FetchSms:string;
var
cursor: JCursor;
uri: Jnet_Uri;
address,person,msgdatesent,protocol,msgread,msgstatus,msgtype,
msgreplypathpresent,subject,body,
servicecenter,locked:string;
msgunixtimestampms:int64;
addressidx,personidx,msgdateidx,msgdatesentidx,protocolidx,msgreadidx,
msgstatusidx,msgtypeidx,msgreplypathpresentidx,subjectidx,bodyidx,
servicecenteridx,lockedidx:integer;
begin
uri:=StrToJURI('content://sms/inbox');
cursor := SharedActivity.getContentResolver.query(uri, nil, nil,nil,nil);
addressidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('address'));
personidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('person'));
msgdateidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('date'));
msgdatesentidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('date_sent'));
protocolidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('protocol'));
msgreadidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('read'));
msgstatusidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('status'));
msgtypeidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('type'));
msgreplypathpresentidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('reply_path_present'));
subjectidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('subject'));
bodyidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('body'));
servicecenteridx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('service_center'));
lockedidx:=cursor.getColumnIndex(StringToJstring('locked'));
while (cursor.moveToNext) do begin
address:=JStringToString(cursor.getString(addressidx));
person:=JStringToString(cursor.getString(personidx));
msgunixtimestampms:=cursor.getLong(msgdateidx);
msgdatesent:=JStringToString(cursor.getString(msgdatesentidx));
protocol:=JStringToString(cursor.getString(protocolidx));
msgread:=JStringToString(cursor.getString(msgreadidx));
msgstatus:=JStringToString(cursor.getString(msgstatusidx));
msgtype:=JStringToString(cursor.getString(msgtypeidx));
msgreplypathpresent:=JStringToString(cursor.getString(msgreplypathpresentidx));
subject:=JStringToString(cursor.getString(subjectidx));
body:=JStringToString(cursor.getString(bodyidx));
servicecenter:=JStringToString(cursor.getString(servicecenteridx));
locked:=JStringToString(cursor.getString(lockedidx));
Result:=IntToStr(trunc(msgunixtimestampms/1000))+' '+address+' '+body;
end;
end;

Önemli Not: Kodlarımın çoğu farklı kaynaklardan not defterlerine toplanarak biriktirilmiştir. Bu sebeble bir çoğunda Kaynak belirtemiyorum. Bu gibi durumda olan ve kaynağını bildiğiniz bir Kod Yazım var ise yorum olarak bildirmeniz rica olur. Saygılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder