23 Haziran 2014 Pazartesi

İnternet bağlantısı - Internet connection


uses
Androidapi.JNI.Location,
Androidapi.JNIBridge,
FMX.Helpers.Android,
Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText;

{$R *.fmx}

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
locationManager : JLocationManager;
begin
locationManager := TJLocationManager.Wrap( ((SharedActivity.getSystemService(TJContext.JavaClass.LOCATION_SERVICE)) as ILocalObject).GetObjectID);

if locationManager.isProviderEnabled(TJLocationManager.JavaClass.GPS_PROVIDER) then
; //do something

if locationManager.isProviderEnabled(TJLocationManager.JavaClass.NETWORK_PROVIDER) then
; //do something else
end;

Önemli Not: Kodlarımın çoğu farklı kaynaklardan not defterlerine toplanarak biriktirilmiştir. Bu sebeble bir çoğunda Kaynak belirtemiyorum. Bu gibi durumda olan ve kaynağını bildiğiniz bir Kod Yazım var ise yorum olarak bildirmeniz rica olur. Saygılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder