19 Temmuz 2014 Cumartesi

Delphi Ekrandaki bütün pencereleri listeleme

Merhabalar,

Zaman zaman lazım olup kaybettiğim bir kod parçasıdır kaybolmaması için buraya yazıyorum.

Amacı o an ekranda açılan olan uygulamaların Başlık bilgilerini "TStrings" içerisine aktarmasıdır.


procedure GetDesktopWindows(List: TStrings);
var
 hDesktop,
 hWindow: Hwnd;
 Buffer: array[0..255] of char;
begin
 hDesktop := GetDeskTopWindow;
 hWindow := GetWindow(hDesktop, GW_CHILD);
 while hWindow <> 0 do begin
  GetWindowText(hWindow, Buffer, 255);
  if (Buffer <> '') and (IsWindowVisible(hWindow) > False) then
   List.Add(Buffer);
  hWindow := GetWindow(hWindow, GW_HWNDNEXT);
 end;
end;


//Kullanımı

var
 tmp: TStringList;
begin
 try
  tmp := TStringList.Create;
  GetDesktopWindows(tmp);// tmp Stringlisti içerisine ekranı açık olan uygulamaların başlıklarını aldık
 finally
  FreeAndNil(tmp);
 end;