19 Temmuz 2014 Cumartesi

Delphi Bat dosyası işlemi için bekletme

Merhabalar,

Elbet birgün karşınıza çıkacaktır .bat dosyası ile haşır neşir olma olayı.
Bir dosya kopyalama işlemide olabilir fark edeceksiniz ki .bat dosyası çalıştırıldığı andan sonra delphi kodları devam etmektedir ve .bat dosyasının işleminin bitmesini beklemez.

Yine her zamanki gibi nette gezinirken bir kod parçası buldum ve tam olarak bu işe yaramaktadır .bat dosyasının işlemi biter ve delphi kodları öyle devam eder.


uses ShellAPI;

function TForm1.ShellExecute_AndWait(FileName: string; Params: string): bool;
var
 exInfo: TShellExecuteInfo;
 Ph: DWORD;
begin

 FillChar(exInfo, SizeOf(exInfo), 0);
 with exInfo do
 begin
  cbSize := SizeOf(exInfo);
  fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT;
  Wnd := GetActiveWindow();
  exInfo.lpVerb := 'open';
  exInfo.lpParameters := PChar(Params);
  lpFile := PChar(FileName);
  nShow := SW_SHOWNORMAL;
 end;
 if ShellExecuteEx(@exInfo) then
  Ph := exInfo.hProcess
 else
 begin
  ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));
  Result := true;
  exit;
 end;
 while WaitForSingleObject(exInfo.hProcess, 50) <> WAIT_OBJECT_0 do
  Application.ProcessMessages;
 CloseHandle(Ph);

 Result := true;

end;


Kullanımı:
ShellExecute_AndWait('BatYolu','');

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder