31 Temmuz 2018 Salı

Retrofit 2 Trust anchor for certification path not found.

Merhabalar,

SSL'e sahip bir sitenin api adresine bağlanmaya çalışmıştım ve "Trust anchor for certification path not found." uyarısını aldım. Bu uyarıyı göz ardı ederek siteden veri almak için, aşağıda paylaşacağım "OkHttpClient.Builder" ile kendi retrofit objenizin clientini oluşturabilirsiniz.


public static OkHttpClient.Builder getUnsafeOkHttpClient() {
    try {
      // Create a trust manager that does not validate certificate chains
      final TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{
          new X509TrustManager() {
            @Override
            public void checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
            }
 
            @Override
            public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] chain, String authType) throws CertificateException {
            }
 
            @Override
            public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
              return new java.security.cert.X509Certificate[]{};
            }
          }
      };
 
      // Install the all-trusting trust manager
      final SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("SSL");
      sslContext.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
 
      // Create an ssl socket factory with our all-trusting manager
      final SSLSocketFactory sslSocketFactory = sslContext.getSocketFactory();
 
      OkHttpClient.Builder builder = new OkHttpClient.Builder();
      builder.sslSocketFactory(sslSocketFactory, (X509TrustManager) trustAllCerts[0]);
      builder.hostnameVerifier(new HostnameVerifier() {
        @Override
        public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
          return true;
        }
      });
      return builder;
    } catch (Exception e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

new Retrofit.Builder()
 .client(prepareUnsafeOkHttpClient().build())
 .build

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder